Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc có đáp án (Vận dụng)

Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc có đáp án (Vận dụng)

Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc có đáp án (Vận dụng)

  • 818 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD có cạnh SA = x, tất cả các cạnh còn lại đều bằng a. Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng SA và SC.

Xem đáp án

Đáp án D

Theo giả thiết, ta có AB = BC = CD = DA = a nên ABCD là hình thoi cạnh a.

Gọi O = ACBD. Ta có ΔCBD = ΔSBD (c−c−c).

Suy ra hai đường trung tuyến tương ứng CO và SO bằng nhau.

Xét tam giác SAC, ta có SO = CO = AC.

Do đó tam giác SAC vuông tại S (tam giác có đường trung tuyến bằng nửa cạnh đáy).

Vậy SASC.


Câu 3:

Cho tứ diện ABCD có trọng tâm G. Chọn khẳng định đúng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Trong không gian cho tam giác ABC. Tìm M sao cho giá trị của biểu thức P=MA2+MB2+MC2 đạt giá trị nhỏ nhất.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 8:

Cho tứ diện đều ABCD, M là trung điểm của cạnh BC. Khi đó cos(AB, DM) bằng:

Xem đáp án

Đáp án A

Không mất tính tổng quát, giả sử tứ diện ABCD có cạnh bằng a.


Câu 11:

Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC = a và BC=a2. Tính góc giữa hai đường thẳng AB và SC.

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, khi đó MN // AB nên (AB; SC) =  (MN; SC).


Bắt đầu thi ngay