IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Hàm số liên tục có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Hàm số liên tục có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Hàm số liên tục có đáp án (Nhận biết)

  • 1363 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình vẽ, chọn kết luận đúng:


Câu 4:

Hàm số f(x)=3x+1x+4 liên tục trên:


Câu 5:

Hàm số f(x)=x4+xx2+x,khix0,x13,khix=11,khix=0


Câu 6:

Xét tính liên tục của hàm số f(x)=1cosx,x0x+1,x>0. Khẳng định nào sau đây đúng?


Câu 10:

Cho hàm số f(x) xác định trên [a;b]. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?


Câu 15:

Cho hàm  f(x)=x21x1,x14,x=1x+3,x3. Hàm số f(x) liên tục tại:


Bắt đầu thi ngay