IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Hàm số lượng giác có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Hàm số lượng giác có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Hàm số lượng giác có đáp án (Nhận biết)

  • 2708 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hàm số y=sinx xác định trên:

Xem đáp án

Hàm y=sinx có TXĐ: D = R

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Hàm số y = cosx xác định trên:

Xem đáp án

Hàm y = cosx có TXĐ: D = R

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tập xác định của hàm số y = 2sinx là

Xem đáp án

Hàm số y=2sinx xác định trên R nên tập xác định D=R

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tập giá trị của hàm số y=sinx là:

Xem đáp án

Với mọi x ta có: 1sinx1

Do đó, hàm số y = sinx có tập giá trị [−1;1].

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Hàm số nào sau đây có tập giá trị là R?

Xem đáp án

Trong các đáp án đã cho chỉ có hàm số y = tan2x có tập giá trị là R, các hàm còn lại đều có tập giá trị là [−1;1].

Đáp án cần chọn là: A


Câu 6:

Hàm số y = cosx nghịch biến trên mỗi khoảng:

Xem đáp án

Hàm số y=cosx nghịch biến trên mỗi khoảng (k2π;π+k2π)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 8:

Đồ thị hàm số y = tanx đi qua điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Nếu x=0 thì y=tan0=0 nên điểm O nằm trên đồ thị hàm số y=tanx

Đáp án cần chọn là: A


Câu 9:

Điểm O(0;0) thuộc đồ thị hàm số


Câu 11:

Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn?


Câu 12:

Chọn mệnh đề đúng:


Câu 13:

Hàm số nào sau đây có đồ thị không là đường hình sin?

Xem đáp án

Các hàm số sin, cos đều có đồ thị là đường hình sin nên các đáp án A, B, C đều có đồ thị là đường hình sin.

Đáp án cần chọn là: D

Chú ý

Một số em có thể sẽ chọn nhầm đáp án B vì nghĩ rằng hàm số y = cosx không có đồ thị là đường hình sin là sai.


Câu 14:

Đường cong trong hình có thể là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Xem đáp án

Nhận xét:

Hàm số y=sinx và y=cosx có đồ thị hình sin nên loại.

Đường cong trên từng đoạn có hướng đi xuống nên hàm số nghịch biến trên mỗi đoạn đó.

Trong các đáp án đã cho thì chỉ có hàm số y=cotx có dạng đồ thị như trên.

Đáp án cần chọn là: A

Chú ý

Một số em có thể sẽ nhầm với đồ thị hàm số y=tanx và chọn nhầm đáp án B là sai.


Câu 15:

Đồ thị hàm số y=tanx nhận đường thẳng nào sau đây là tiệm cận?

Xem đáp án

Đồ thị hàm số y=tanx nhận các đường thẳng x=π2+kπ(kZ) làm tiệm cận đứng.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương