Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Hàm số lượng giác có đáp án (Phần 2)

Trắc nghiệm Hàm số lượng giác có đáp án (Phần 2)

Trắc nghiệm Hàm số lượng giác có đáp án (Phần 2)

  • 1739 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm m để bất phương trình 4sin2x+cos2x+173cos2x+sin2x+m+12 đúng với mọi xR


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng?


Câu 5:

Hàm số nào dưới đây KHÔNG tuần hoàn?


Câu 6:

Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số y = 3sinx+4cosx-1


Câu 8:

Xét sự biến thiên của hàm số y=1-sinx trên một chu kì tuần hoàn của nó. Trong các kết luận sau, kết luận nào sai?


Câu 9:

Xét hàm số y=tan2x trên một chu kì. Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng? 


Câu 12:

Hàm số y=1sin2xcos3x1 xác định trên:


Câu 13:

Tìm tập xác định của hàm số sau y = tan3x.cot5x


Câu 14:

Tìm tập xác định của hàm số y=tan2xπ4


Câu 15:

Tìm tập xác định của hàm số sau y=tan2x+π3


Câu 16:

Hàm số nào sau đây không chẵn, không lẻ?


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương