IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Khoảng cách có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Khoảng cách có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Khoảng cách có đáp án (Nhận biết)

  • 916 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3a, cạnh bên bằng 2a. Gọi H là trung điểm của BC, khoảng cách từ S đến AH bằng:

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi O là chân đường cao của hình chóp nên O là tâm tam giác đáy.

Do đó O là trọng tâm tam giác ABC hay OAH


Câu 10:

Cho hình chóp S.ABC trong đó SA, AB, BC vuông góc với nhau từng đôi một. Biết SA = 3a, AB = a3, BC = a6. Khoảng cách từ B đến SC bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Vì SA, AB, BC vuông góc với nhau từng đôi một nên CBSB

Kẻ BHSC, khi đó d(B;SC) = BH


Câu 11:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Khoảng cách từ đỉnh A của hình lập phương đó đến đường thẳng CD' bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi M là trung điểm của CD′.

Do ABCD.A′B′C′D′ là hình lập phương nên tam giác ACD′ là tam giác đều cạnh a2


Câu 13:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Khoảng cách từ ba điểm nào sau đây đến đường chéo AC' bằng nhau?

Xem đáp án

Đáp án B

Dễ thấy các tam giác ABC′, C′CA, ADC′ là các tam giác vuông bằng nhau nên các đường cao hạ từ đỉnh góc vuông xuống cạnh huyền cũng bằng nhau.

Vậy: d(B,AC′) = d(C,AC′) = d(D,AC′)


Câu 14:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cạnh BC = a, AC = 2a2, góc ACB^=450. Cạnh bên SB vuông góc với mặt phẳng (ABC). Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC).

Xem đáp án

Đáp án B

Từ A kẻ AH vuông góc với BC, HBC  (1)

Ta có SB vuông góc với (ABC) ⇒ SBAH (2)

Từ (1), (2) suy ra AH(SBC) ⇒ d(A;(SBC)) = AH.


Bắt đầu thi ngay