IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Khoảng cách có đáp án (Vận dụng)

Trắc nghiệm Khoảng cách có đáp án (Vận dụng)

Trắc nghiệm Khoảng cách có đáp án (Vận dụng)

  • 773 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 25 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình thang vuông tại A và B, biết AB = BC = a, AD = 2a, SA = a3 và SA(ABCD). Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SB, SA. Tính khoảng cách từ M đến (NCD) theo a. 

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi I là giao điểm của AB và CD, vì AD = 2BC nên B là trung điểm của AI.

Gọi G là giao điểm của SB và IN, dễ thấy G là trọng tâm tam giác SAI.


Câu 9:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = BC = a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng 600. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AC.

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi I là trung điểm của AC.

Qua B kẻ đường thẳng d song song với AC.

Trong mặt phẳng (ABC) kẻ AE vuông góc với d tại E.


Bắt đầu thi ngay