Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Một số phương trình lượng giác thường gặp có đáp án (Vận dụng)

Trắc nghiệm Một số phương trình lượng giác thường gặp có đáp án (Vận dụng)

Trắc nghiệm Một số phương trình lượng giác thường gặp có đáp án (Vận dụng)

  • 954 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Giải hệ phương trình xy=π3cosxcosy=1


Câu 3:

Để phương trình sin2x+2m+1sinx3mm2=0 có nghiệm, các giá trị của tham số là:


Câu 10:

Giải phương trình cos2x+cos4x+cos6x=cosx.cos3x.cos3x+2.


Bắt đầu thi ngay