Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Ôn tập chương 3 có đáp án

Trắc nghiệm Ôn tập chương 3 có đáp án

Trắc nghiệm Ôn tập chương 3 có đáp án

  • 912 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 25 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, và Q lần lượt là trung điểm của AB, AC, CD và DB.

Bộ ba vecto đồng phẳng là:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án

Các đường thẳng MN, NP, PQ, QM cùng nằm trong một mặt phẳng và BC, AD cùng song song với mặt phẳng (MNPQ). Suy ra ba vecto MP, BC, AD đồng phẳng

Đáp án B


Câu 2:

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, và Q lần lượt là trung điểm của AB, AC, CD và DB.

Bộ ba vecto không đồng phẳng là:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án

Phương án A sai vì : Ba đường thẳng AB, MN, CA cùng trong mặt phẳng (ABC) nên ba vecto AB, MN, CA đồng phẳng

Phương án B sai vì: hai đường thẳng BC, AD cùng song song với mặt phẳng (MNPQ) có chứa đường thẳng MP nên ba vecto MP, BC, AD đồng phẳng

Phương án C sai vì : Đường thẳng AD // (MNPQ) và mặt phẳng này chứa hai đường thẳng MP, PQ nên ba vecto AD, MP, PQ đồng phẳng

Phương án D đúng vì : Đường thẳng BD cắt mặt phẳng (MNPQ) và nó chứa hai đường thẳng MP, PQ nên MP, PQ, PD không đồng phẳng

Đáp án D


Câu 3:

Điều kiện cần và đủ để ba vecto a, b, c không đồng phẳng là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Cho tứ diện ABCD. Các điểm M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Không thể kết luận được điểm G là trọng tâm của tứ diện ABCD trong trường hợp

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án

 Điều kiện GM = GN mới chứng tỏ điểm G nằm trên mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng MN.

Đáp án A


Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD, với O là giao điểm của AC và BD. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Vì ABCD là hình bình hành  có O là giao điểm của AC và BD nên O là trung điểm của AC  và BD.

Theo tính chất trung điểm , ta có: 

 SA+SC=2SO  ;   SB+​  ​​SD=  2SOSA+​ ​SB+   SC+  SD=  4SO

Chọn D.


Câu 6:

Các đường thẳng cùng vuông góc với một đương thẳng thì:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 7:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và SA = SB = SC = a.

Mặt phẳng (ABCD) vuông góc với mặt phẳng (SBD) vì:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay