Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Phép đồng dạng có đáp án

Trắc nghiệm Phép đồng dạng có đáp án

Trắc nghiệm Phép đồng dạng có đáp án

  • 1255 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Cho hình thoi ABCD tâm O. Gọi E, F, M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, CD, BC, AD. P là phép đồng dạng biến tam giác OCF thành tam giác CAB. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án

Đáp án A:

ĐOΔOCF=ΔOAEVA;2ΔOAE=ΔCAB

Đáp án B:

ĐACΔOCF=ΔOCMVC;2ΔOCM=ΔACB

Đáp án C:

VC;2ΔOCF=ΔACDĐOΔACD=ΔCAB

Đáp án D:

ĐBDΔOCF=ΔOANVO;1ΔOAN=ΔOCM

Vậy phép đồng dạng P được hợp thành bởi phép đối xứng trục BD và phép vị tự tâm O, tỉ số k = -1 không biến tam giác OCF thành tam giác CAB.

Đáp án D


Câu 5:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép đồng dạng F hợp thành bởi phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k = 3 và phép đối xứng trục Ox, biến đường thẳng d: x - y - 1 = 0 thành đường thẳng d’ có phương trình.

Xem đáp án

Phương trình đường thẳng d: x - y - 1= 0

Lấy M(x; y) thuộc d

Phép vị tự tâm O(0; 0) tỉ số k = 3 biến điểm M thành M’(x’; y’) thì OM'=3OMx'=3xy'=3yx=13x'y=13y'

Phép đối xứng trục Ox biến M’(x’; y’) thành M’’(x’’; y’’)

x''=x'y''=y'x=13x''y=13y''

Thay vào phương trình d ta được:

Hay x’’ + y’’ - 3 = 0

Vậy phương trình đường thẳng d’: x + y - 3 = 0.

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay