Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản có đáp án (Nhận biết)

  • 1606 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Với giá trị nào của m dưới đây thì phương trình sinx=m có nghiệm?

Xem đáp án

Phương trình sinx=m có nghiệm nếu |m|1

Do đó trong các đáp án ta chỉ thấy đáp án C làm cho phương trình có nghiệm.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho phương trình sinx=sinα. Chọn kết luận đúng:


Câu 3:

Nghiệm của phương trình sinx = -1 là:


Câu 6:

Nghiệm của phương trình sinx.cosx=0 là:


Câu 7:

Nghiệm của phương trình cos2x=12 là:


Câu 8:

Nghiệm của phương trình 2cosx-1=0 là:


Câu 9:

Nghiệm của phương trình 3+3tanx=0 là:


Câu 10:

Phươg trình tan2x=3 có nghiệm là:


Câu 11:

Nghiệm của phương trình sin3x=sinx là:


Câu 13:

Tìm nghiệm của phương trình cotxπ3=33


Câu 14:

Tập nghiệm của phương trình tanx.cotx=1 là:


Câu 15:

Tập xác định D của hàm số sau y=2sinx1tan2x+3


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương