Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm tổng hợp Chương 1 : Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác có đáp án

Trắc nghiệm tổng hợp Chương 1 : Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác có đáp án

Trắc nghiệm Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác có đáp án (Phần 1)

  • 2234 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phương trình 1+sinx+1+cosx=m có nghiệm khi và chỉ khi


Câu 12:

Khẳng định nào sau đây là đúng về phương trình sinxx2+6+cosπ2+80x2+32x+332=0?


Câu 14:

Tập xác định của hàm số y=12cosx-1


Câu 15:

Tập xác định của hàm số y=cotxsinx-1


Câu 16:

Tập hợp R\kπ|kZ không phải là tập xác định của hàm số nào?


Câu 17:

Tập xác định của hàm số y=1-cos2017x


Câu 18:

Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?


Câu 19:

Cho hai hàm số f(x)=1x-3+3sin2xg(x) = sinx1-x. Kết luận nào sau đây đúng về tính chẵn lẻ của hai hàm số này?


Câu 21:

Xét hàm số y=sinx trên đoạn -π;0. Khẳng định nào sau đây là đúng?


Câu 22:

Chọn câu đúng?


Câu 23:

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: y=2017cos8x+10π2017+2016


Câu 24:

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: y=2cox2x-23sinxcosx+1


Bắt đầu thi ngay