IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Cấp số nhân có đáp án (Vận dụng)

Trắc nghiệm Cấp số nhân có đáp án (Vận dụng)

Trắc nghiệm Cấp số nhân có đáp án (Vận dụng)

  • 842 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Tính tổng Sn=1+2a+3a2+4a3+...+n+1an (a1 là số cho trước)


Câu 4:

Cho cấp số nhân un có u1=2 công bội dương và biểu thức u4+1024u7 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính S = u11+u12+...+u20

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi q là công bội của cấp số nhân, q > 0.

Ta có:

Vậy phương án đúng là C.


Câu 5:

Tính tổng Sn=1+11+111+...+11..11 (có 10 chữ số 1)

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:


Câu 9:

Dân số của thành phố A hiện nay là 3 triệu người. Biết rằng tỉ lệ tăng dân số hàng năm của thành phố A là 2% . Dân số của thành phố A sau 3 năm nữa sẽ là:

Xem đáp án

Đáp án A

Theo giả thiết thì mỗi năm số dân của thành phố A tăng 2% nghĩa là dân số năm sau gấp năm trước 1 + 2% = 1,02 lần nên số dân theo các năm liên tiếp lập thành cấp số nhân có số hạng đầu u1=3.106 và công bội q = 1 + 0,02


Câu 10:

Cho dãy số xác định bởi u1=1;un+1=132un+n-1n2+3n+2. Khi đó u2018 bằng:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:


Bắt đầu thi ngay