Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Giới hạn của dãy số có đáp án (Vận dụng)

Trắc nghiệm Giới hạn của dãy số có đáp án (Vận dụng)

Trắc nghiệm Giới hạn của dãy số có đáp án (Vận dụng)

  • 1159 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Giá trị của D=limn2+2nn3+2n23 bằng

Xem đáp án

Đáp án:

Ta có: 

D=limn2+2nn3+2n23=limn2+2nnlimn3+2n23n=limn2+2nnn2+2n+nn2+2n+nlimn3+2n23n(n3+2n2)23+nn3+2n23+n2(n3+2n2)23+nn3+2n23+n2=limn2+2nn2n2+2n+nlimn3+2n2n3(n3+2n2)23+nn3+2n23+n2=lim2nn2+2n+nlim2n2(n3+2n2)23+nn3+2n23+n2=lim21+2n+1lim21+2n32+1+2n3+1=2221+1+1=13

Đáp án cần chọn là: C


Câu 7:

Cho dãy số un xác định bởi u1=2un+1=un+12,n1. Khi đó mệnh đề nào sau đây là đúng?


Bắt đầu thi ngay