Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Giới hạn của hàm số có đáp án

Trắc nghiệm Giới hạn của hàm số có đáp án

Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài 2 (Có đáp án): Giới hạn của hàm số

  • 3470 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

limx+3x4-2x+35x4+3x+1 bằng: 

Xem đáp án

Chia cả tử và mẫu của phân thức cho x4 ta có

Đáp án C


Câu 5:

limx+3x4-2x55x4+3x6+2 bằng: 

Xem đáp án

 

Đáp án D


Câu 7:

limx+ 3x4+4x5+29x5+5x4+4 bằng: 

Xem đáp án

Chia cả tử và mẫu của biểu thức dưới dấu căn cho  x5 ta được 

 

 = 0+4 + 09+0 +0=23

Đáp án D


Câu 9:

limx1x2-3x+2x3-1 bằng: 

Xem đáp án

 

 

Đáp án B


Câu 11:

limx0x+1-x2+x+1x bằng: 

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 12:

limx1-2-x+31-x2 bằng: 

Xem đáp án

 

Đáp án C


Câu 16:

limx2x2-3x-5 bằng: 

Xem đáp án

Chọn  B


Câu 17:

limx-13x2-x5x4+x+5 bằng: 


Câu 18:

limx-2x2-x3x2-x+3 bằng: 


Câu 21:

limx-x2+2x+3x4x2+1-x+2 bằng: 

Xem đáp án

Chọn  B


Câu 22:

limx+xx2+5-x bằng; 

Xem đáp án

Chọn  C

limx+xx2+5x=limx+xx2+5x2x2+5+x=limx+5xx1+5x2+x=51+1=52


Câu 27:

limx-1x3+1x2+x bằng: 

Xem đáp án

Chọn A

limx1x3+1x2+x=limx1x+1x2x+1xx+1=limx1x2x+1x=3


Câu 28:

limx+xx2+1-x bằng: 

Xem đáp án

Chọn D

limx+xx2+1x=limx+xx2+1x2x2+1+x=limx+xx1+1x2+x.1=11+1=12


Câu 31:

limx1-x2+1x-1 bằng: 

Xem đáp án

Chọn D

Ta có: limx1x2+1=2

limx1x1=0

Vì x<1x1<0

Do đó limx1x2+1x1=


Câu 33:

limx1-x+1x-1 bằng: 

Xem đáp án

Chọn  C


Bắt đầu thi ngay