Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Hai mặt phẳng song song có đáp án (Vận dụng)

Trắc nghiệm Hai mặt phẳng song song có đáp án (Vận dụng)

Trắc nghiệm Hai mặt phẳng song song có đáp án (Vận dụng)

  • 616 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 9:

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C'. Gọi H là trung điểm của A'B'. Đường thẳng B'C song song với mặt phẳng nào sau đây 

Xem đáp án

Gọi K = BC′∩B′C và I là trung điểm của AB.

Khi đó AHB′I là hình bình hành (AI//HB′, AI=HB′).

Suy ra AH//B′I.

Mặt khác, xét tam giác ABC′ có IK là đường trung bình của tam giác nên IK//AC′.

Do đó

IB'//AHIK//AC'IB',IKIB'CHA,AC'AHC'=>IB'C//AHC'B'C//AHC'

Đáp án cần chọn là: A


Câu 10:

Cho hình bình hành ABCD. Vẽ các tia Ax, By, Cz, Dt song song, cùng hướng nhau và không nằm trong mp(ABCD). Mặt phẳng (α) cắt Ax, By, Cz, Dt lần lượt tại A', B', C', D', gọi O, O' lần lượt là tâm hình bình hành và giao điểm của hai đường thẳng A'C' với B'D'. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Ta có: 

AB//CD, AA′//DD′ và AA′, AB⊂(ABB′A′); CD, DD′⊂(CDD′C′)

Do đó mp(AA′B′B)//mp(DD′C′C) , đáp án B đúng.

Mặt khác,

A'B'C'D'ABB'A'=A'B'A'B'C'D'DCC'D'=C'D'ABB'A'//DCC'D'A'B'//C'D'

A'B'C'D'ADD'A'=A'D'A'B'C'D'BCC'B'=C'B'ADD'A'//BCC'B'A'D'//C'B'

Do đó, tứ giác A′B′C′D′ là hình bình hành nên đáp án A đúng.

Do O, O′ lần lượt là tâm các hình bình hành nên O, O′ lần lượt là trung điểm của AC, A′C′ nên OO′ là đường trung bình trong hình thang AA′C′C.

Do đó OO′//AA′ nên D đúng.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi ngay