IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản có đáp án (Phần 2)

Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản có đáp án (Phần 2)

Trắc nghiệm Phương trình lượng giác cơ bản có đáp án (Phần 2)

  • 888 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nghiệm của phương trình sinx=1 là:


Câu 2:

Chọn mệnh đề sai:


Câu 3:

Nghiệm của phương trình cosx=1 là:


Câu 4:

Phương trình cos2x=1 có nghiệm là:


Câu 5:

Chọn mệnh đề đúng:


Câu 6:

Nghiệm của phương trình cosx=-1 là:


Câu 7:

Nghiệm của phương trình cosx=12 là:


Câu 8:

Nghiệm của phương trình 3tanx+3=0 là:


Câu 9:

Phương trình tanx2=tanx có nghiệm


Câu 14:

Nghiệm của phương trình cot(x-3)=4 là:


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương