IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Bài tập Giới hạn ôn thi đại học có lời giải

Bài tập Giới hạn ôn thi đại học có lời giải

Bài tập Giới hạn ôn thi đại học có lời giải (P1)

  • 3676 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 7:

Tính lim15n+3

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 8:

Tính limx+x+1-x-3

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 14:

Trong các giới hạn sau đây, giới hạn nào có giá trị bằng +?


Câu 17:

Tính limxa-4x2+2x+1 

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi ngay