Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Một số phương trình lượng giác thường gặp có đáp án (Phần 2)

Trắc nghiệm Một số phương trình lượng giác thường gặp có đáp án (Phần 2)

Trắc nghiệm Một số phương trình lượng giác thường gặp có đáp án (Phần 2)

  • 752 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nghiệm của phương trình sin2x3sinx=0


Câu 2:

Giải hệ phương trình x+y=2π3tanx.tany=3 


Câu 3:

Phương trình cos2x4cosx+3=0 có nghiệm là:


Câu 4:

Phương trình sin23x+m23sin3x+m24=0 khi m=1 có nghiệm là:


Câu 7:

Phương trình 3sin2xcos2x+1=0 có nghiệm là


Câu 8:

Phương trình 3cos3x+sin3x=2 có nghiệm là:


Câu 9:

Giải phương trình 3sin22xsin2xcos2x4cos22x=2 ta được


Câu 10:

Giải phương trình sin2x+sin2x.sin4x+sin3x.sin9x+sin4x.sin16x=1


Câu 11:

Giải phương trình cosx.cosx2. cos3x2-sinx.sinx2.sin3x2=12


Câu 12:

Giải phương trình 4cosx.sinπ6+x.sinπ6-x=cos2x


Câu 13:

Giải phương trình cos3x.tan5x=sin7x.


Câu 14:

Giải phương trình 8sinx=3cosx+1sinx


Câu 15:

Giải phương trình sin3x - 23sin2x=2sinx.cos2x


Câu 16:

Giải phương trình 2sin22x+sin7x-1=sinx


Câu 17:

Giải phương trình (sinx+3cosx).sin3x = 2


Câu 18:

Giải phương trình 1+sinx+cos3x=cosx+sin2x+cos2x


Câu 19:

Giải phương trình sinx+sin2x+sin3x+sin4x+sin5x+sin6x=0


Câu 20:

Giải phương trình cosx+cos3x+2cos5x=0


Câu 22:

Giải phương trình 1+cosx+cos2x+cos3x=0.


Bắt đầu thi ngay