Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Toán 11 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc có đáp án (Mới nhất)

Trắc nghiệm Toán 11 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc có đáp án (Mới nhất)

Trắc nghiệm Toán 11 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc có đáp án (Mới nhất)

  • 852 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Khẳng định nào sau đây đúng?
Xem đáp án

Chọn B.

Nếu a  và b  cùng vuông góc với c  thì a  và b  hoặc song song hoặc chéo nhau.

C sai do: Giả sử hai đường thẳng a  và b  chéo nhau, ta dựng đường thẳng c  là đường vuông góc chung của a  và b . Khi đó góc giữa a  và c  bằng với góc giữa b  và c  và cùng bằng 90o, nhưng hiển nhiên hai đường thẳng a  và b  không song song.

D sai do: giả sử a  vuông góc với c , b  song song với c , khi đó góc giữa a  và c  bằng 90o, còn góc giữa b  và c bằng 90o

Do đó B đúng.


Câu 2:

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
Xem đáp án

Chọn A.


Câu 3:

Cho tứ diện ABCD có hai cặp cạnh đối vuông góc. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
Xem đáp án

Chọn A.


Câu 4:

Trong các mệnh đề dưới đây mệnh đề đúng là?
Xem đáp án

Chọn A.

Theo lý thuyết.


Câu 5:

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?

Xem đáp án

Chọn C.


Câu 6:

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?
Xem đáp án

Chọn B.

Gọi d1, d2, d3 là 3 đường thẳng cắt nhau từng đôi một. Giả sử d1, d2 cắt nhau tại A, vì d3 không nằm cùng mặt phẳng với d1, d2 mà d3 cắt d1, d2 nên d3 phải đi qua A. Thật vậy giả sử d3 không đi qua A thì nó phải cắt d1, d2 tại hai điểm B, C điều này là vô lí, một đường thẳng không thể cắt một mặt phẳng tại hai điểm phân biệt.


Câu 7:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?
Xem đáp án

Chọn D

Theo nhận xét phần hai đường thẳng vuông góc trong SGK thì đáp án D đúng.


Câu 8:

Mệnh đề nào sau đây là đúng?
Xem đáp án

Chọn D

Theo nhận xét phần hai đường thẳng vuông góc trong SGK thì đáp án D đúng.


Câu 9:

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?
Xem đáp án

Chọn D

Theo nhận xét phần hai đường thẳng vuông góc trong SGK thì đáp án D đúng.


Câu 10:

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?
Xem đáp án

Chọn D.

Theo định lý-sgk


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương