Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Toán 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc có đáp án (Mới nhất)

Trắc nghiệm Toán 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc có đáp án (Mới nhất)

Trắc nghiệm Toán 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc có đáp án (Mới nhất)

  • 736 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Câu 2:

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

Câu 3:

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông và có một cạnh bên vuông góc với đáy. Xét bốn mặt phẳng chứa bốn mặt bên và mặt phẳng chứa mặt đáy. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

Câu 4:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Câu 5:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


Câu 6:

Trong các mệnh đề sau đây, hãy tìm mệnh đề đúng.

Câu 9:

Cho hai mặt phẳng (P) và (Q), a là một đường thẳng nằm trên (P). Mệnh đề nào sau đây sai ?
Xem đáp án
Chọn B.
Gọi b=PQ nếu a//b thì a//Q

Câu 10:

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:
Xem đáp án
Chọn B.

Câu 11:

Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau và một điểm M không thuộc (P) và (Q). Qua M có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với (P) và (Q)?

Xem đáp án
Chọn D.

Qua M dựng đường thẳng d vuông cóc với (P) và (Q). Khi đó có vô số mặt phẳng xoay quanh d thỏa yêu cầu bài toán.


Câu 12:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
Xem đáp án

Chọn D.


Câu 13:

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?
Xem đáp án

Chọn A.

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng? A. Một mặt phẳng anpha và một đường thẳng a không thuộc mp anpha cùng vuông góc với đường thẳng b  thì mp anpha song song với a (ảnh 1)

Câu 14:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Câu 15:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Câu 16:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
Xem đáp án

Chọn C.

Qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước, đường thẳng đó là giao tuyến của hai mặt phẳng cắt nhau đã cho.

Câu 17:

Cho a, b, c là các đường thẳng. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Câu 18:

Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b đồng thời ab. Chỉ ra mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
Xem đáp án

Chọn A

Giả sử AB là đoạn vuông góc chung của a và b thì mpQAB,b mà aAB, ab, aAB,bampQ


Câu 19:

Cho các mệnh đề sau với αβ là hai mặt phẳng vuông góc với nhau với giao tuyến m=αβ và a, b, c, d là các đường thẳng. Các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
Xem đáp án

Chọn C

Do aα, am, (α)(β) nên aβ

Câu 20:

Chỉ ra mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
Xem đáp án
Chọn B.

Câu A sai vì a, b  có thể trùng nhau.

Câu C sai vì khi a, b  cắt nhau, mặt phẳng (a, b)  không vuông góc với a

Câu D sai vì khi a, b  chéo nhau và vuông góc với nhau, ta gọi α là mặt phẳng chứa a , song song với b  và β là mặt phẳng chứa b  và song song với a  thì α//β


Câu 21:

Mệnh đề nào sau đây là đúng?
Xem đáp án

Chọn đáp án D

Mệnh đề A sai vì có thể xảy ra trường hợp hai mặt phẳng vuông góc với nhau nhưng đường thẳng thuộc mặt phẳng này song song với mặt phẳng kia.

Mệnh đề B sai vì xảy ra trường hợp hai mặt phẳng song song.

Mệnh đề C sai vì xảy ra trường hợp hai mặt phẳng vuông góc.


Câu 22:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
Xem đáp án
Chọn B.

Mệnh đề sai vì còn trường hợp chéo nhau hoặc trùng nhau.

Mênh đề C sai vì còn trường hợp hai đường thẳng chéo nhau.

Mênh đề D sai vì còn trường hợp hai mặt phẳng vuông góc với nhau.


Câu 23:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
Xem đáp án

Chọn D

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?  A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước (ảnh 1)

* Có vô số đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước, chúng nằm trong mặt phẳng đi qua điểm đó và vuông góc với một đường thẳng cho trước => “Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước”: SAI

* Có vô số mặt phẳng đi qua một đường thẳng cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước, trong trường hợp: đường thẳng cho trước vuông góc với mặt phẳng cho trước => "Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một đường thẳng cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước”: SAI

* Có vố số mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước => ”Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước”: SAI


Câu 25:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Câu 26:

Trong lăng trụ đều, khẳng định nào sau đây sai?
Xem đáp án

Chọn D.

A. Vì lăng trụ đều nên các cạnh bằng nhau. Do đó đáy là đa giác đều.

B. Vì lăng trụ đều là lăng trụ đứng nên các mặt bên vuông góc với đáy.

C. Vì lăng trụ đều là lăng trụ đứng nên các cạnh bên vuông góc với đáy.

D. Vì lăng trụ đều là lăng trụ đứng nên các cạnh bên bằng nhau và cùng vuông góc với đáy. Do đó các mặt bên là những hình vuông.


Câu 27:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Câu 28:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
Xem đáp án

Chọn B

A sai vì đáy có thể là hình bình hành.

B đúng

C sai vì đáy có thể là hình bình hành

D sai vì đáy có thể là hình bình hành.


Câu 29:

Hình hộp ABCD.A'B'C'D' là hình hộp gì nếu tứ diện AB'C'D' đều.

Câu 30:

Hình hộp ABCD.A'B'C'D' trở thành hình lăng trụ tứ giác đều khi phải thêm các điều kiện nào sau đây?
Hình hộp ABCD.A'B'C'D' trở thành hình lăng trụ tứ giác đều khi phải thêm các điều kiện nào sau đây?

Câu 31:

Hình hộp ABCD.A'B'C'D' là hình hộp gì nếu tứ diện AA'B'D' có các cạnh đối vuông góc
Xem đáp án

Chọn A

Ta có AA'B'D', A'D'AB',A'B'AD' suy ra Hình hộp ABCD.A'B'C'D' là hình lập phương.


Câu 32:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Câu 33:

Cho hình chóp tam giác S.ABC với đường cao SH. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng

Câu 34:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
Xem đáp án

Chọn D

Giả sử lăng trụ ABC.A'B'C' có các mặt bên (AA'B'B), (AA'C'C) là hình chữ nhật, khi đó ta có AA'ABAA'ACAA'ABC. Vậy ABC.A'B'C' là lăng trụ đứng.

Theo định nghĩa hình chóp đều và hình lăng trụ đều ta có đáp án B, C đúng.

Đáp án D sai.


Câu 35:

Cho (P) và (Q) là hai mặt phẳng vuông góc với nhau và giao tuyến của chúng là đường thẳng m. Gọi a, b, c, d  là các đường thẳng. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
Xem đáp án

Chọn A

Áp dụng hệ quả 1: Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì bất cứ đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến thì vuông góc với mặt phẳng kia.


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương