Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Đề kiểm tra học kì 2 Chuyên đề toán 11: Kiểm tra 45 phút có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 Chuyên đề toán 11: Kiểm tra 45 phút có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 Chuyên đề toán 11: Kiểm tra 45 phút có đáp án (Đề 1)

  • 822 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Mệnh đề nào là mệnh đề sai?


Câu 6:

Cho hình vuông ABCD tâm O. Khẳng định nào sau đây đúng?


Câu 7:

Khẳng định nào sau đây sai?


Câu 8:

Cho hình vuông ABCD tâm O, gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA. Phép dời hình nào sau đây biến ΔAMO   thành ΔCPO ?


Câu 9:

Phép vị tự tỉ số k0  biến hình vuông thành


Câu 13:

Cho lục giác đều ABCDEP tâm O. Xác định ảnh của ΔDOE  qua phép tịnh tiến theo OA

Xem đáp án

Media VietJack

Phép tịnh tiến theo OA  biến D thành O, E thành F, O thành A

Vậy phép tịnh tiến theo OA  biến ΔDOE  thành  ΔOFA

Câu 15:

b) Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ v4;7 .

Xem đáp án

b) Gọi Mx;yd  M'x';y' . Khi đó  TvM=M'x=x'4y=y'+7 (*)

Thay (*) vào d ta được  2x'4+3y'+74=02x'+3y'+9=0

Tvd=d'd':2x+3y+9=0

       

Câu 16:

c) Tìm ảnh của đường tròn (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O góc quay 90° và phép vị tự tâm H(-3;5) tỉ số 12 .

Xem đáp án

c) (C) có tâm I3;4  và bán kính R=6.

QO;90°I=I1I14;3; QO;90°C=C1  có tâm  và bán kính R1=6

Ta có VH;12I1=I2I212;4

Suy ra VH;12C1=C2  với C2  có tâm I212;4  và bán kính R2=3

Vậy C2  : x122+y42=9  là ảnh cần tìm.

Câu 17:

c) Tìm ảnh của đường tròn (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O góc quay 90° và phép vị tự tâm H(-3;5) tỉ số 12 .

Xem đáp án

c) (C) có tâm I3;4  và bán kính R=6.

QO;90°I=I1I14;3; QO;90°C=C1  có tâm  và bán kính R1=6

Ta có VH;12I1=I2I212;4

Suy ra VH;12C1=C2  với C2  có tâm I212;4  và bán kính R2=3

Vậy C2  : x122+y42=9  là ảnh cần tìm.

Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương