Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Bài tập chuyên đề toán 11 Bài 2: Giới hạn hàm số có đáp án

Bài tập chuyên đề toán 11 Bài 2: Giới hạn hàm số có đáp án

Dạng 1 : Tìm giới hạn của hàm số bằng cách thay trực tiếp có đáp án

  • 1461 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Giới hạn limx1x22x+4 có giá trị là bao nhiêu?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Do hàm số fx=x22x+4 xác định tại điểm  x0=1, nên giới hạn này bằng limx1x22x+4=7 .

.

Câu 2:

Giới hạn limx2x23x53x1  có giá trị là bao nhiêu?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Cách 1: limx2x23x53x1=75 .

Cách 2: Nhập máy tính như sau x23x53x1 , bấm CACL, nhập giá trị của x=2 và ta sẽ nhận được đáp án.


Câu 3:

Tìm giới hạn của hàm số B=limxπ62tanx+1sinx+1  .

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Ta có B=limxπ62tanx+1sinx+1=2tanπ6+1sinπ6+1=43+69

Câu 4:

Cholimx2fx=3 . Tìm giới hạn A=limx22fx+1f2x+1  .

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Ta có A=limx22fx+1f2x+1=2.3+132+1=710  .

Câu 5:

Tìm các giới hạn limx2x34x2x1x32.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Ta có limx2x34x2x1x32=234.22.21232=0 .


Câu 6:

Tìm giá trị của tham số m để B2 với

B=limx1x32x+2m25m+5.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Ta có B=limx1x32x+2m25m+5=2m25m+4 .

Do B22m25m+2012m2

Câu 7:

Giá trị của limx1x+12x2x+1 

Xem đáp án

Ta có limx1x+12x2x+1=0.


Câu 8:

Giá trị của limx112x23x+23 

Xem đáp án

Ta có limx112x23x+23=1.


Câu 9:

Giá trị của giới hạn limx1x3+2x2+12x5+13  bằng

Xem đáp án

Ta có limx1x3+2x2+12x5+13=2.


Câu 10:

Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau của  limx0x2.cosx+3

Xem đáp án

Ta có limx0x2cosx+3=0.4=0.


Câu 12:

Cho hàm số fx=x2+12x4+x23 . Giá trị của limx2fx  

Xem đáp án

Ta có limx2x2+12x4+x23=533.


Câu 13:

Kết quả đúng của limxπ4sin3x+1cot2x3 

Xem đáp án

Ta có limxπ4sin3x+1cot2x3=1223=226.


Câu 15:

Nếu limx2fx=5  thì limx2134fx  bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Nếu limx2fx=5 thì limx2134fx=134.limx2fx=134.5=7.


Câu 17:

Cho hàm số y=fx  thỏa mãn f2x1x+2=3x+52x1x2;x12 . Giá trị của  limx+fx

Xem đáp án

Đặt t=2x1x+2x=2t1t2 . Khi x+ thì t2.

Ta có f2x1x+2=3x+22x112x1ft=t+135t

limx+fx=limt2ft=32.


Câu 18:

Cho limx1fx+1x+1=1 , tính I=limx1x2+xfx+2x+4 .

Xem đáp án

Ta có limx1fx+1x+1=1f1+11+1=1f1=3.

I=limx1x2+xfx+2x+4=1+1f1+21+4=2.3+25=45.


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương