Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO

25 Bộ đề thi thử Sinh Học cực hay có đáp án (Đề số 1)

  • 8049 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Bằng chứng nào sau đây không được xem là bằng chứng sinh học phân tử :

Xem đáp án

Đáp án : D

Các cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào không được xem là bằng chứng sinh học phân tử, đó là bằng chứng tế bào học


Câu 2:

Trong số các xu hướng sau :

(1) Tần số các alen không đổi qua các thế hệ

(2) Tần số các alen biến đổi qua các thế hệ

(3) Thành phần kiểu gen biến đổi qua các thế hệ

(4) Thành phần kiểu gen không đổi qua các thế hệ

(5) Quần thể phân hóa thành các dòng thuần

(6) Đa dạng về kiểu gen

(7) Các alen lặn có xu hướng được biểu hiện

Những xu hướng xuất hiện trong quần thể tự thụ phấn là

Xem đáp án

Đáp án : A

Các xu hướng xuất hiện trong quần thể tự thụ phấn là (1) (3) (5) (7)

Quần thể tự thụ phấn có:

- Tần số alen không thay đổi qua các thế hệ => 1 đúng

- Thành phần kiểu gen thay đổi theo hướng giảm dị hợp tăng đồng hợp=> 3 đúng

- Phân hóa thành các dòng thuần do tỉ lệ đồng hợp ngày càng tăng => 5 đúng

- Các alen lặn có xu hướng được biểu hiện ở thể đồng hợp=> 7 đúng


Câu 4:

Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen qui định một tính trạng trội lặn hoàn toàn. Trong  quá trình giảm phân tạo giao tử đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Phép lai  ABab×Dd  x  ABab×Dd thu được F1 có kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng là 4%. Cho các nhận định sau về kết quả của F1:

(1) Có 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình

(2) Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội, 1 tính trạng lặn chiếm 30%

(3) Tỉ lệ kiểu hình mang 1 tính trạng trội, 2 tính trạng lặn chiếm 16,5%

(4) Kiểu gen dị hợp về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 34%

(5) Trong số các kiểu hình mang 3 tính trạng trội, cá thể thuần chủng chiếm 8/99

Trong các nhận định trên, có mấy nhận định đúng ? thu được F1 có kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng là 4% . Cho các nhận định sau

Xem đáp án

Đáp án : D

ABab×ABab   , có hoán vị gen 2 giới cho 10 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình

Dd x Dd cho 3 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình

Phép lai trên cho 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình => (1) đúng

Có F1 lặn 3 tính trạng ( có kiểu gen ababdd) chiếm 4%

Tỉ lệ dd = 25%

=> Tỉ lệ abab  = 16%

=> Mỗi bên P cho giao tử ab = 40%

Có tỉ lệ kiểu hình aabb = 16%

=> Tỉ lệ A-B- = 16% + 50% = 66%

Tỉ lệ A-bb = aaB- = 25% - 16% = 9%

Vậy tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trội, 1 tính lặn ( A-B-dd, A-bbD-, aaB-D-) chiếm :

0,66 x 0,25 + 0,09 x 0,75 + 0,09 x 0,75 = 0,3 = 30% => (2) đúng

Vậy tỉ lệ kiểu hình mang 1 tính trội, 2 tính lặn ( A-bbdd, aaB-dd, aabbD-) chiếm :

0,09 x 0,25 + 0,09 x 0,25 + 0,16 x0,75 = 0,165 = 16,5% ó (3) đúng

Có mỗi bên P cho giao tử : AB = ab = 40%

Ab = aB = 10%

Kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen Aa,Bb chiếm : 0,4 x 0,4 x 2 + 0,1 x 0,1x 2 = 0,34

Kiểu gen dị hợp về cả 3 cặp gen Aa,Bb,Dd chiếm : 0,34 x 0,5 = 0,17 = 17% => (4) sai

Tỉ lệ mang 3 tính trạng trội là 0,66 x 0,75 = 0,495

Tỉ lệ cá thể ABABDD là 0,4 x 0,4x0,25 = 0,04

Vậy trong số các kiểu hình mang 3 tính trạng trội, tỉ lệ cá thể thuần chủng chiếm :0,040,495=899 

=> (5) đúng

Vậy các nhận định đúng là (1), (2), (3), (5)


Câu 5:

Khi nói về bệnh phenylketo niệu có các phát biểu sau đây :

(1) Bệnh phenylketo niệu là bệnh rối loạn chuyển hóa gây ra do đột biến gen

(2) Bệnh phenylketo niệu do enzim không chuyển hóa được phenylalanin thành tirozin

(3) Người bệnh phải ăn kiêng hoàn toàn phenylalanine

(4) Phenylalanine ứ đọng trong máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh, bệnh thiểu

năng trí tuệ dẫn đến mất trí

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là :

Xem đáp án

Đáp án : A

Các phát biểu đúng là 1, 2, 4

1 đúng vì bệnh gây ra do đột biến gen lặn gây ra

2 đúng, enzym đó là phenylalanine  hydroxylase

4 đúng

3 sai vì phenylalanin là một axit amin cần thiết cho cơ thể nên không thể ăn kiêng hoàn toàn đối với các loại thức ăn chứa axit amin này mà nên duy trì ở một mức độ hợp lý


Câu 6:

Trong quần thể người có một số thể đột biến

(1) Ung thư máu

(2) Hồng cầu hình liềm

(3) Bạch tạng

(4) Claiphento

(5) Dính ngón tay 2 và 3

(6) Máu khó đông

(7) Tớc nơ

(8) Đao

(9) Mù màu

Những thể đột biến lệch bội là

Xem đáp án

Đáp án : A

Các thể đột biến lệch bội là (4) (7) (8)

- Claiphento có bộ NST XXY

- Tớc nơ có bộ NST XO

- Đao có 3 NST số 21

1 là do đột biến cấu trúc NST gây ra

2, 3,5,6,9 là do đột biến gen gây ra


Câu 7:

Trong trường hợp một gen qui định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. P thuần chủng khác nhau hai cặp tính trạng tương phản. Cho một số nhận định về điểm khác biệt giữa quy luật phân li độc lập với qui luật liên kết gen hoàn toàn như sau :

(1) Tỉ lệ kiểu hình của F1

(2) Tỉ lệ kiểu hình và tỉ lệ kiểu gen của F2

(3) Tỉ lệ kiểu hình đối với mỗi cặp tính trạng ở đời F2

(4) Số lượng các biến dị tổ hợp ở F2

Trong các nhận định trên, các nhận định đúng là

Xem đáp án

Đáp án : D

Các nhận định đúng là 2 và 4

Phân li độc lập :

P : AABB x aabb

F1 : AaBb ó kiểu hình A-B-

F2 : 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb

Liên kết gen hoàn toàn :

 P :  ABAB×abab

F1 :ABab ó kiểu hình A-B-

F2 : 3A-B- : 1 aabb

1 sai vì ở F1 cả 2 đều là 100% A-B-

3 sai vì đối với mỗi tính trạng, tỉ lệ kiểu hình ở F2 đều là 3 :1


Câu 8:

cho biết môt gen qui định một tính trạng, các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau cho tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là 1:2:1:1 :2 :1 ?

Xem đáp án

Đáp án : D

Ta có : 1 :2

=> Phép lai của hai cặp gen

=>Cặp gen thứ nhất bố mẹ đều dị hợp

=>Cặp gen thứ 2 một bên dị hợp bên còn lại đồng hợp ( lặn hoặc trội )

=>Đáp án D thỏa mãn

Các phép lai khác cho tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con như sau

A. (1 :1)x1 = 1 :1

B. (1 :1)x(1 :1)

C. (1 :2 :1)x(1 :2 :1)


Câu 9:

Trong quá trình tổng hợp protein, poliriboxom có vai

Xem đáp án

Đáp án : C

Poliriboxom là một chuỗi liên tiếp các riboxom hoàn chỉnh, các riboxom có vai trò gắn các axitamin thành các chuỗi polipetit hoàn chỉnh, chúng tạo thành poliriboxom để tăng hiệu suất tổng hợp chuỗi polipeptit


Câu 10:

Vùng kết thúc của gen cấu trúc có chức

Xem đáp án

Đáp án : A

Vùng kết thúc của gen cấu trúc có chức năng là mang tín hiệu kết thúc cho quá trình phiên mã


Câu 11:

Cho những ví dụ

(1) Cánh dơi và cánh côn trùng

(2) Vây ngực của cá voi và cánh dơi

(3) Mang cá và mang tôm

(4) Chi trước của thú và tay người

Những ví dụ về cơ quan tương đồng là :

Xem đáp án

Đáp án : B

Các ví dụ về cơ quan tương đồng là (2) và (4)

Cơ quan tương đồng là những cơ quan có chung nguồn gốc nhưng được biệt hóa để thực hiệncác chức năng khác nhau

Vây ngực của cá voi, cánh dơi, chi trước của thú, tay người đều là những bộ phận bắt nguồn từ chi trước của loài tổ tiên của các loài thú hiện nay

Ví dụ 1 và 2 là các cơ quan tượng tự (cùng chức năng khác nguồn gốc)


Câu 12:

Nói về bộ mã di truyền ở sinh vật, có một số nhận định như

(1) Bảng mã di truyền của mỗi sinh vật có đặc điểm riêng biệt và đặc trưng sinh vật đó

(2) Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba nucleotit mà không gối lên nhau

(3) Trên mARN, mã di truyền được đọc theo chiều từ 5’ – 3’

(4) Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là mỗi loài khác nhau có riêng một bộ mã di truyền

(5) Mã di truyền có tính phổ biến, tức là một bộ ba có thể mã hóa cho một hoặc một số axit amin

(6) Có 61 bộ mã di truyền tham gia mã hóa các axit amin

(7) Mã di truyền có tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin

trừ AUG và UGG

Trong các nhận định trên, có bao nhiêu nhận định không đúng

Xem đáp án

Đáp án : C

Các nhận định không đúng là :1,4, 5

1, Hầu hết các loài sinh vật đều sử dụng chung 1 bảng mã di truyền

4, Tính đặc hiệu của mã di truyền là 1 bộ ba chỉ mã hóa cho duy nhất 1 axit amin

5, Tính phổ biến của mã di truyền là hầu hết các loài sinh vật đều sử dụng chung 1 bảng mã di

truyền

7. UGG mã hóa cho Trp và AUG mã hóa cho Met


Câu 13:

phương pháp nào sau đây không tạo ra được sinh vật biến đổi

 

Xem đáp án

Đáp án : C

Phương pháp không tạo ra sinh vật biến đổi gen là C

Tổ hợp lại các gen vốn có của bố mẹ bằng lai hữu tính chính là chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp, sẽ tạo ra các sinh vật bình thường


Câu 14:

Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như

(1) Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn

(2) Tạo dòng thuần chủng có các kiểu gen khác nhau

(3) Lai các dòng thuần chủng với nhau

(4) Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen mong muốn

Việc tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp được thực hiện quy trình

Xem đáp án

Đáp án : C

Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp được thực hiện theo qui trình : (2) → (3) → (1)→ (4)


Câu 17:

Chuyển gen quy định tổng hợp hoocmon insulin của người vào vi khuẩn. Bộ máy di truyền của vi khuẩn tổng hợp được hoocmon insulin vì mã di truyền có tính:

Xem đáp án

Đáp án : B

Các loài sinh vật cùng dùng chung một bộ mã di truyền( trừ 1 vài ngoại lệ), cùng một bộ ba sẽ tổng hợp cùng 1 axit amin => mARN trưởng thành của người vào vi khuẩn sẽ được dịch mãthành protein thực hiện chức năng


Câu 18:

Ở một loài thực vật , gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn với gen a quy định quả vàng. Lai cây thuần chủng lưỡng bội quả đỏ với cây lưỡng bội quả vàng thu được F1. Xử lý F1 bằng cônsisin sau đó cho F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thu được F2. Giả thiết thể tứ bội chỉ tạo ra giao tử lưỡng bội , khả năng sống và thụ tinh của các loại giao tử là ngang nhau, hợp tử phát triển bình thường và hiệu quả việc xử lý hóa chất gây đột biến lên F1 đạt 60%. Tỉ lệ kiểu hình quả đỏ ở F2 là:

Xem đáp án

Đáp án : D

Cây F1 quả đỏ có kiểu gen Aa.

Xử lý F1 bằng consisin, hiệu suất 60% => 60% AAaa : 40% Aa

Cây Aaaa cho tỉ lệ giao tử : 1AA: 4 Aa: 1aa => 5 A- : 1 aa

Cây Aa cho 1 A : 1a

Tỷ lệ giao tử ở F1 là : ( 0,6 x 5/6 + 0,4 x 0,5 ) A- = 0,7 A-

=> Có 0,3 a

Tỷ lệ quả vàng là :  0,32 = 0,09

=>Tỷ lệ quả đỏ là 91%


Câu 19:

Ở một loài động vật xét hai căp gen quy định hai tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Các gen nằm trên NST thường, phân ly độc lập. Cho P thuần chủng về 2 cặp tính trạng tương phản lai với nhau thu được F1 . Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F2. Cho các cá thể F2 giao phối ngẫu nhiên, số kiểu giao phối tối đa là bao nhiêu ? Biết không có đột biến xảy ra:

Xem đáp án

Đáp án : B

Cho P thuần chủng về 2 cặp tính trạng tương phản lai với nhau thu được F1=> F1 dị hợp 2 cặp gen phân ly độc lập

=> F2 có 9 kiểu gen

Chọn 1 kiểu gen của đực ngẫu nhiên thì có 9 kiểu giao phối với con cái

Chọn 1 kiểu gen trong những kiểu gen còn lại thì có 8 cách giao phối với con cái ( trong bài này gen trên NST thường và vai trò đực cái không xét, tức đực Aa x cái aa và cái aa x đực Aa chỉ xét là 1 kiểu giao phối )

Tương tự, kiểu gen cuối cùng chỉ còn 1 kiểu giao phối

=> Tổng số kiểu giao phối : 9 + 8 + 7 +...+ 2+1 = 45


Câu 20:

Ở cà chua, alen B quy định quả màu đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả màu vàng. Khi cho các cây cà chua quả màu đỏ dị hợp tự thụ phấn thu được F1. Trong số các quả cà chua màu đỏ ở F1, xác suất chọn ngẫu nhiên 3 quả, trong đó 2 quả có kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp là :

Xem đáp án

Đáp án : A

F1: 1 AA ; 2 Aa : 1 aa

Xác suất chọn quả đỏ có kiểu gen đồng hợp là 13 và dị hợp là 23

xác suất chọn ngẫu nhiên 3 quả, trong đó 2 quả có kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp là:  C32×13×232  =49


Câu 21:

Ở một loài động vật, xét trong một cơ thể đực có kiểu gen AabbDdEGeg . Khi 150 tế bào của cơ thể này tham gia giảm phân bình thường tạo giao tử , trong các giao tử tạo ra , giao tử abDEg chiếm tỷ lệ 2%. Số tế bào xảy ra hoán vị gen là :

Xem đáp án

Đáp án : A

Số giao tử chứa abD = 0,25% => tỷ lệ giao tử chứa Eg là : 2% : 25% = 8%

Tần số hoán vị f = 16%

Gọi số tế bào xảy ra hoán vị là a thì ta có :

Tần số f = 2a150.4 =0,16 => a=48


Câu 22:

Ví dụ nào sau đây không phải là thường biến?

Xem đáp án

Đáp án : A

Đó là sự tích lũy các đột biến có lợi được chọn lọc tự nhiên giữ lại, không phải thường biến. Nếuchuyển con sâu xanh này sang cây lá có màu vàng, nó không thể chuyển thành màu vàng để thích nghi với hoàn cảnh mới


Câu 23:

trong một số điều kiện nhất định, trạng thái cân bằng di truyền của quần thể giao phối là trạng thái mà trong đó:

Xem đáp án

Đáp án : B

Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối không có sự thay đổi tần số các alen và tần số các kiểu gen biến qua các thế hệ, không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên và các nhân tố tiến hóa khác


Câu 24:

Phát biểu nào sau đây là đúng về ưu thế lai?

Xem đáp án

Đáp án : C

Cơ thể có kiểu gen cnagf di hợp nhiều cặp gen thì ưu thế lai càng cao. F1 có số cặp gen dị hợp cao nhất, giảm dần qua các thế hệ => ưu thế lai cao nhất ở F1 sau đó giảm dần


Câu 25:

Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền

Xem đáp án

Đáp án : A

Quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền có dạng p2 AA : 2pq Aa : q2 aa = 1 và thỏa mãn điều kiện p2 ×  q2  = 2qp22  , trong đó p và q lần lượt là tần số alen A và a

Đáp án A. 0,92 AA : 2. 0,9 . 0,1 Aa : 0,12  aa


Câu 26:

Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng và các gen là trội hoàn toàn, xét cả yếu tố giới tính. Phép lai :  XAXaBDbd× XAYBDbD  cho đời con tối đa

Xem đáp án

Đáp án : B

Cặp gen trên NST giới tính cho 4 kiểu gen, 3 kiểu hình ở F1

Cặp gen liên kết có hoán vị

Ở giới đồng giao tử cho 4 loại giao tử : BD, bd , Bd , bD

Ở giới dị giao tử chỉ cho 2 loại giao tử : BD , Bd

=>Số kiểu gen ở đời con là : 7 kiểu gen = 2 x 4 -C22  ( 2 giao tử trùng nhau BD và Bd ở hai giới cũng tạo ra chung một kiểu gen  BDBd)

=> Số kiểu hình thu được là 2 loại kiểu hình

=> Có 28 kiểu gen và 6 kiểu hình


Câu 27:

Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt do một gen gồm hai alen quy định. Cho con đực mắt trắng giao phối với con cái mắt đỏ (P) thu được F1 gồm toàn con ruồi mắt đỏ. Cho F1 giao phối tự do với nhau thu được F2 có tỷ lệ kiểu hình 3 con mắt đỏ : 1 con mắt trắng , trong đó ruồi giấm mắt tắng toàn là con đực. Theo lý thuyết, tổng số ruồi giấm cái thu được ở F2, ruồi cái có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ

Xem đáp án

Đáp án : D

F 1 toàn ruồi mắt đỏ => mắt đỏ trội => A- mắt đỏ , a – mắt trắng

F1 giao phối tự do được 3 đỏ : 1 trắng

=> F1 : XAXaX XAY (Ruồi đực mắt trắng nhận Xa từ mẹ và mẹ mắt đỏ nên là XAXa, bố mắt đỏ nên XAY)

=> Con F2: 1 XAXA: 1 XAXa : 1XAY : 1XaY

=> cái dị hợp = 50%


Câu 28:

Lai hai cây hoa trắng thuần chủng với nhau thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với nhau được F2 gồm 56,25% câu hoa đỏ : 43,75% cây hoa trắng. Nếu cho cây hoa đỏ F1 giao phấn với từng cây hoa trắng của F2 thu được thế hệ con. Cho các nhận định về sự phần ly kiểu hình ở thế hệ con của từng phép lai như sau:

(1) 9 đỏ : 7 trắng

(2) 1 đỏ : 3 trắng

(3) 3 đỏ : 1 trắng

(4) 3 đỏ : 5 trắng

(5) 1 đỏ : 1 trắng

Trong số các nhận định trên có bao nhiêu nhận định đúng?

Xem đáp án

Đáp án : C

F2 tỉ lệ 9:7 => tương tác bổ trợ 9:7. Khi có cả A và B cho hoa đỏ, còn lại cho hoa trắng

Cây hoa đỏ F1 có kiểu gen AaBb

Cây hoa trắng F2 có các kiểu gen Aabb, Aabb, aaBB, aaBb, aabb

AaBb x Aabb => 3 đỏ ; 5 trắng

AaBb x AAbb =>1 đỏ : 1 trắng

AaBb x aaBB => 1 đỏ : 1 trắng

AaBb x aaBb => 3 đỏ : 5 trắng

AaBb x aabb => 1 đỏ : 3 trắng


Câu 29:

Dưới đây là các phương pháp tạo giống bằng công nghệ tế bào và ứng dụng chủ yếu của các phương pháp:


 
Trong số các tổ hợp ghép đôi giữa phương pháp tạo giống và ứng dụng sau đây, tổ hợp nào đúng ?

Xem đáp án

Đáp án : A

Hạt phấn đơn bội => lưỡng bội hóa bằng nhân đôi hệ gen nhưng không phân ly => đồng hợp tử tất cả các cặp gen

Cấy truyền phôi là tạo ra các phôi có kiểu gen giống nhau nên phát triển thành các cá teher cùng kiểu gen

Lai tế bào sinh dưỡng có sự dung hợp 2 tế bào khác xa nhau => giống lai khác loài


Câu 30:

Ở đậu hà lan ,gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh. Cho các cây hạt vàng tự thụ phấn thu được F1 có tỉ lệ phân ly kiểu hình là 17 hạt vàng : 3 hạt xanh. Nếu cho các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên thì tỷ lệ kiểu hình ở F2 là:

Xem đáp án

Đáp án : B

Gọi tần số cây Aa ở P là n thì tần số cây AA là 1 – n

Có : tần số cây hạt xanh F1 là :n4 = 320 => n=60%

à P có tỷ lệ : 0,4 AA ; 0,6 Aa

0,4 AA tự thụ phấn cho 0,4 AA

0,6 Aa tự thụ phấn cho 0,15 AA: 0,3 Aa : 0,15 aa

à Tỷ lệ kiểu gen ở F1 là : 0,55 AA : 0,3 Aa : 0,15 aa

à Tần số alen : 0,7 A : 0,3 a

à F1 giao phấn ngẫu nhiên thì F2 là : (0,7 A : 0,3 a) x (0,7 A : 0,3 a)

à Tỷ lệ kiểu hình F2 : 91% hạt vàng : 9% hạt xanh


Câu 31:

Ở gà , gen a nằm trên NST giới tính X qui định chân lùn không có alen tương ứng trênY. Trong một quần thể gà cân bằng di truyền người ta đếm được 320 con chân lùn trong đó có 14  là gà mái. Số gen a có trong những con gà chân lùn nói trên là

Xem đáp án

Đáp án : B

Số gà mái XaY là 320 x 14 = 80 con

Số gà trống chân lùn XaXa  là 320 – 80 = 240 con

à  Số alen a có trong những con gà này là : 80 + 240 x 2 = 560 ( alen)


Câu 32:

Để phát hiện vị trí của một gen qui định tính trạng nằm trên NST thường, trên NST giới tính hay trong tế bào chất người ta dùng phương pháp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án : D

Nếu gen trên NST thường => lai thuận nghịch cùng kết quả

Nếu gen trên NST giới tính => lai thuận nghịch khác kết quả , tỉ lệ kiểu hình mỗi giới khác nhau

Nếu gen trong tế bào chất => con sinh ra có kiểu hình giống mẹ


Câu 33:

Cơ chế điều hòa hoạt động của gen được Jaccop và Mono phát hiện vào năm 1961 ở đối tượng :

Xem đáp án

Đáp án : B

Vi khuẩn đường ruột E.coli


Câu 34:

Loại axit nucleic tham gia cấu tạo nên bào quan riboxom là :

Xem đáp án

Đáp án : C

Riboxom cấu tạo từ các thành phần chính là rARN và protein


Câu 35:

Ở một loài thực vật biết 1 gen quy định một tính trạng , trội lặn hoàn toàn . Cho P thuần chủng khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản thu được F1 toàn cây cao hoa đỏ . Cho các cây F1 tự thụ phấn F2 thu được 2000 cây trong đó có 320 cây thấp hạt vàng . Biết mọi diễn biến của tế bào sinh hạt phấn và sinh noãn là giống nhau . Tần số hoán vị gen của F 1 là

Xem đáp án

Đáp án : C

Ta có :A cao >> a thấp

B đỏ >> b vàng

Ta có cây thấp vàng có kiểu gen abab = 3202000 = 0,16 = ♂ 0,4 ab × ♀ 0,4 ab (tần số hoán vị ở hai giới bằng nhau)

à ab = 0,4 > 0,25 => ab là giao tử liên kết

à Tần số hoán vị gen là ( 0,5 – 0,4 ) x 2 = 0,2 = 20 %


Câu 36:

Gen B dài 221 nm và có 1669 liên kết hidro , gen B bị đột biến thành alen b . Một số tế bào chứa cặp gen Bb nguyên phân liên tiếp hai lần mỗi lần môi trường nội bào cung cấp 1689 nucleotit loại timin và 2211 nucleotit loại xitozin . Có các kết luận sau :

1. Dạng đột biến đã xảy ra với gen B là đột biến thay thế một cặp G- X bằng một cặp A- T

2. Tổng số liên kết hidro của gen b là 1669 liên kết

3. Số nucleotit từng loại của gen b là A = T = 282 ; G = X = 368

4. Tổng số nucleotit của gen b là 1300 nucleotit

Trong các kết luận trên có bao nhiêu kết luận đúng ? Biết quá trình nguyên phân diễn ra bình thường

Xem đáp án

Đáp án : C

Đổi 221nm = 2210  

Xét gen B :

Số lượng nucleotit trong gen B là 2210 : 3.4 x2 = 1300

H = 1669 => G = X = 1669 – 1300 = 369 ; A = T = 281

Xét cặp Bb có

Số lượng nucleotit loại T là : 1689 : 3 = 563=> số T trong gen b là: 563 – 281 = 282

Số lượng nucleotit loại X là : 2211 : 3 = 737=> số X trong gen b là : 737 – 369 = 368

à Gen B bị đột biến thay thế một gặp G- X bằng 1 cặp A-T để trở thành gen b => 1 đúng

à  Gen b có số liên kết hidro là 1668 => 2 sai

à  3 , 4 đúng

à  1,3,4 đúng


Câu 37:

Bằng kĩ thuật cắt phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung các con vật khác cùng loài để tạo ra nhiều con vật có kiểu gen giống nhau kĩ thuật đó được gọi là :

Xem đáp án

Đáp án : D

Kĩ thuật cấy truyền phôi


Câu 38:

Ở đậu Hà Lan , biết một gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn toàn , các gen phân li độc lập . Nếu lai các cây đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về 7 cặp tính trạng tương phản , theo lí thuyết đời F2 có :

Xem đáp án

Đáp án : D

Bố mẹ khác nhau về 7 cặp tính trạng tương phản => F1 dị hợp 7 cặp gen

à Áp dụng công thức tính số kiểu gen và kiểu hình tạo ra ở F2 khi bố mẹ F1 dị hợp n cặp

gen là

à 2n kiểu hình và 3n kiểu gen

à  Vơi F1 dị hợp 7 cặp gen thì tạo ra 27 kiểu hình và 37 kiểu gen


Câu 39:

Trong cấu trúc NST của sinh vật nhân thực , đơn vị cấu trức gồm 146 cặp nucleotit quấn quanh 8 phân từ histon được gọi là

Xem đáp án

Đáp án : C

Cấu trúc hiển vi của sinh vật nhân thức có các mức độ cấu tạo như sau

- Đơn vị cơ bản cấu tạo nên NST là nucleoxom

- Mỗi nucleoxom gồm 8 phân tử protein histon được quấn quanh bởi 1 ¾ vòng AND tương ứng với 146 cặp nucleotit

- Các nucleoxom cạnh nhau được nối với nhau bởi một đoạn AND tạo thành chuỗi nucleoxom (sợi cơ bản)

- Sợi cơ bản (11nm) → Sợi nhiễm sắc (30nm) →Cromatit (700nm) →NST (1400nm)


Câu 40:

Cho biết các tính trạng màu hoa do hai cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương tác theo kiểu bổ sung . Khi kiểu gen có cả 2 alen A và B biểu hiện kiểu hình hoa đỏ các kiểu gen còn lại cho kiểu hình hoa trắng . Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số A là 0,4 và B là 0,5. Tỉ lệ các kiểu hình trong quần thể là

Xem đáp án

Đáp án : D

A= 0,4 và a = 0,6 => cấu trúc di truyền của quần thể là : 0,16 AA : 0, 48 Aa : 0,36 aa

à 0,64 A- : 0,36 aa

Xét cặp gen B và b có

B = 0,5 và b = 0,5 => cấu trúc di truyền quần thể là 0, 25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa

à 0,75 B – : 0,25 aa

à Tỉ lệ các cá thể có kiểu hình hoa đỏ trong quần thể là : 0,64 A- x 0,75 B - = 0,48

à Tỉ lệ cá thể có kiểu hình hoa trắng là : 1 – 0,48 = 0,52 trắng


Câu 41:

Thành phần hóa học của NST ở sinh vật nhân thực là

Xem đáp án

Đáp án : D

Thành phấn hóa học của NST ở sinh vật nhân thực là AND và protein loại histon


Câu 42:

Ở sinh vật nhân thực , cho các cấu trúc và quá trình sau

1. Phân tử ADN mạch kép

2. Phân tử t ARN

3. Phân tử protein

4. Quá trình dịch mã

5. Phân tử m ARN

6. Phân tử ADN mạch đơn

Nguyên tắc bổ sung ( G- X , A-U) và ngược lại có trong cấu trúc và quá trình :

Xem đáp án

Đáp án : B

Phân tử ADN mạch kép cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung A liên kết với T , G liên kết với X và

ngược lại phân tử AND mạch đơn không cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung

Phân tử tARN có hình thành các liên kết H trong cấu trúc => cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung (G- X , A-U) và ngược lại => 2 đúng

Phân tử mARN dạng mạch thẳng => không cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung

Quá trình dịch mã tuân theo nguyên tắc bổ sung được thể hiện thông qua sự khớp mã giữa bộ ba mã hóa trên mARN và bộ ba đối mã trên t ARN => 4 đúng

Phân tử protein không cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung

 


Câu 43:

Trong một ống nghiệm chứa các loại nucleotit A, U , G , X với tỉ lệ tương ứng là 2:2:1:2 . Từ 4 loại nucleotit này , người ta tổng hợp một phân tử ARN nhân tạo .Tính theo lí thuyết xác suất xuất hiện bộ bộ ba AUG trên phân tử ARN nhân tạo

Xem đáp án

Đáp án : B

Xác suất xuất hiện bộ ba AUG : 27  x  27 x 174343


Câu 45:

Cho phép lai (P) AaBbDd x AaBbDd. Biết rằng 8% số tế bào sinh tinh có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân ly trong giảm phân I, các cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường. giảm phân II bình thường, các tế bào sinh tinh khác giảm phân bình thường. 20% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm săc thể mang cặp gen Dd không phân ly trong giảm phân I, các cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường. 16% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân ly trong giảm phân I. Các cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường, các tế bào sinh tinh khác giảm phân bình thường, các giao tử có sức sống và khả năng thu tinh ngang nhau. Số loại kiểu gen đột biến tối đa có thể thu được ở F1 là:

Xem đáp án

Đáp án : A

P: AaBbDd x AaBbDd

Giới đực :

8% số tế bào sinh có cặp NST Bb không phân li trong giảm phân I tạo ra giao tử Bb, 0

92 tế bào giảm phân bình thường tạo ra hai loại giao tử có kiểu giao tử B , b

Giới cái :

20% số tế bào sinh trứng có cặp Dd không phân li trong giảm phân I tạo ra giao tử Dd, 0

16% số tế bào sinh trứng có cặp Aa không phân li trong giảm phân I tạo ra giao tử Aa, 0

64 % số tế bào khác giảm phân bình thường

Do các cặp gen phân li độc lập

Xét Aa x Aa

Giới đực giao tử : A, a

Giới cái giao tử : A, a, Aa,0

Các kiểu gen tạo ra : 3 bình thường + 4 đột biến

Xét Bb x Bb

Giới đực : B,b, Bb, 0

Giới cái : B,b

Các kiểu gen tạo ra : 3 bình thường + 4 đột biến

Xét Dd x Dd

Giới đực : D, d

Giới cái : D, d, Dd, 0

Các kiểu gen tạo ra : 3 bình thường, 4 đột biến

Số loại kiểu gen đột biến rạo ra ( gồm đột biến ở 1, 2 hoặc 3 cặp ) là

(3x 3x 4) x 3 + (3x4x4) x3 + 4x4x4 = 316

=> So với đáp án thì đáp án B thỏa mãn


Câu 46:

Cho sơ đồ phả hệ sau

Biết rằng 2 cặp gen quy định 2 tính trạng nói trên không cùng nằm trên một nhóm gen liên kết; bệnh hói đầu do alen trội H nằm trên NST thường qui định, kiểu gen dị nhợp Hh biểu hiện hói đầu ở người nam và không hói đầu ở người nữ. Cặp vợ chồng HH0 và HH1sinh được một người con gái không bị bệnh P và không hói đầu. Xác suất để người con gái này có kiểu gen dị hợp về cả 2 tính trạng và bao nhiêu? Biết rằng người H8,H9 có kiểu gen dị hợp về 2 tính trạng trên.

Xem đáp án

Đáp án : A

Xét bệnh hói đầu :

Nam : HH = Hh = hói đầu ; hh = không hói

Nữ : HH = hói đầu; Hh = hh = không hói

- Xét cặp vợ chồng 1x2 :

Người chồng 1 không bị hói hh

Người vợ 2 bị hói HH

Vậy người con trai 6 bị hói Hh

- Xét cặp vợ chồng 3x4

Người vợ 3 bị hói đầu HH

Người chồng 4 không bị hói đầu hh

Vậy người con gái 7 có kiểu gen Hh ( không gây hói đầu ở nữ)

- Xét cặp vợ chồng 6x7 : Hh x Hh

Người con trai 10 bị hói đầu nên có dạng (1/3 HH : 2/3Hh)

- Xét cặp vợ chồng 8x9 có kiểu gen dị hợp : Hh x Hh

Người con gái số 11 không bị hói có dạng (2/3Hh : 1/3hh)

Xét cặp vợ chồng 10 x 11 :

(1/3 HH : 2/3Hh) x (2/3Hh : 1/3hh)

Kiểu gen đời con theo lý thuyết :

2/9 HH : 5/9Hh : 2/9hh

Họ sinh được người con gái không bị hói đầu có dạng : 5/7Hh : 2/7hh

Xét bệnh P :

- Xét cặp vợ chồng 8x9 bình thường về bệnh P sinh được con trai bị bệnh

alen qui định bệnh P là alen lặn, nằm trên NST thường

A bình thường >> a gây bệnh P

người phụ nữ 11 có dạng (1/3AA : 2/3Aa)

- Người phụ nữ 7 bình thường có mẹ bị bệnh P

Người 7 có kiểu gen Aa

- Người 6 bình thường có bố mẹ bình thường, em gái bị bệnh P

Người 6 có dạng (1/3AA : 2/3Aa)

- Xét cặp vợ chồng 6x7 : (1/3AA : 2/3Aa) x Aa

Đời con theo lý thuyết : 1/3AA : 1/2Aa : 1/6aa

Người con 10 bình thường có dạng 2/5AA : 3/5Aa

- Xét cặp vợ chồng 10 x 11 : (2/5AA : 3/5Aa) x (1/3AA : 2/3Aa)

Đời con theo lý thuyết : 7/15AA : 13/30Aa : 1/10aa

Cặp vợ chồng 10x11 sinh được con gái không bị bệnh P nên có dạng : (14/27AA :

13/27Aa)

Vậy xác suất để người con gái này dị hợp 2 tính trạng là 5/7 x 13/27 = 65/189 = 34,39%


Câu 47:

Cho một quần thể thực vật I0  có cấu trúc di truyền 0.1 ABAB + 0.2 AbaB +0.3 ABaB+ 0.4 abab  = 1 . Quần thể ( IO) tự thụ phấn qua 3 thế hệ thu được quần thể (I3) . Tần số alen A và B của quần thể I3 lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án : D

Do quần thể tự thụ phấn nên tần số alen không thay đổi qua các thế hệ :

Tần số alen A là pA = 0,1 + 0,32 + 0,22 = 0,35

Tần số alen B là pB = 0,1 +  0,22 + 0,3 = 0,5


Câu 48:

Gen là một đoạn của phân tử  AND

Xem đáp án

Đáp án : C

Gen là một đoạc của phân tử ADN mang thông tin mã hóa một chuỗi polipeptit hay một phân tử


Câu 50:

ở một loài thực vật biết một  gen  quy định một tính trạng  trội lặn hoàn toàn và các genphân li độc lập . Tính theo lí thuyết phép lai AaBbDd x Aabbdd cho số các thể mang kiểu hình lặn cả ba tính trạng ở đời con chiếm tỉ lệ là

Xem đáp án

Đáp án : B

Xét phép lai : AaBbDd x Aabbdd  = (Aa x Aa)(Bbx bb)(Dd x dd )

 Xét riêng  phép lai từng cặp gen ta có :

 Aa x Aa=> ¾ A _ : 1/4  aa

 Bbx bb => ½  Bb:  ½ bb

 Dd x dd => ½  Dd ;  ½  dd

 Xác suất xuất hiện các thể mang kiểu hình 3 tính trạng lặn ở đời con là :

¼ x ½ x ½ = 1/16


Bắt đầu thi ngay