Thứ sáu, 20/05/2022
IMG-LOGO

Tổng hợp minh họa THPTQG 2019 Hóa Học có lời giải (Đề số 1)

  • 13860 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 6:

Chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 8:

Dung dịch K2CrO4 có màu gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 9:

Tên gọi của polime có công thức cho dưới đây

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 11:

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 18:

Đèn cồn trong phòng thí nghiệm (được mô tả như hình vẽ) không có tác dụng nào sau đây? 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 27:

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Este XC6H10O4+2NaOHtoX1+X2+X3

X2+X3H2SO4C3H8O+H2O

Nhận định sai

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 36:

Tiến hành thí nghiệm phản ứng xà phòng hoá theo các bước sau đây:

ớc 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 1 gam mỡ động vật  và 2-2,5 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun hỗn hợp sôi nhẹ  khoảng 8 – 10 phút và liên tục khuấy đều bằng đũa thuỷ tinh. Thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi.

Bước 3:  Rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hoà nóng, khuấy nhẹ. Để nguội.

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Cho các phát biểu sau:

 

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi ngay