Thứ sáu, 20/05/2022
IMG-LOGO

Tuyển tập đề thi thử THPTQG môn Hóa Học cực hay có lời giải (Đề số 1)

  • 9427 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 5:

Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch

Xem đáp án

Đáp án C.

H2SO4 (đặc, nguội)


Câu 9:

Khí nào sau đây có màu vàng lục?

Xem đáp án

Đáp án A.

Cl2


Câu 11:

Công thức tổng quát của este no, đơn chức, hở mạch là

Xem đáp án

Đáp án C.

CnH2nO2 (n ≥ 2)


Câu 13:

Sục 0,15 mol khí CO2 vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau khi kết thúc phản ứng, thu được m gam kết tủa. Giá trị m là

Xem đáp án

Đáp án B.

Định hướng tư duy giải

m = 0,15.197 =29,55 gam


Câu 14:

Loại tơ nào sau đây điều chế bằng phản ứng trùng hợp? 

Xem đáp án

Đáp án B.

Tơ nitron


Câu 16:

Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính?

Xem đáp án

Đáp án B.

Cr(OH)3 và Al(OH)3


Câu 17:

Để chứng minh Glucozo có tính oxi hóa cần cho Glucozo tác dụng với các chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

H2 (xt Ni, t0)


Câu 19:

Phản ứng nào dưới đây có phương trình ion rút gọn là: Ba2++  SO42- BaSO4

Xem đáp án

Đáp án D.

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl


Câu 20:

Cách nào sau đây không điều chế được NaOH?

Xem đáp án

Đáp án C.

Cho dung dịch KOH tác dụng với dung dịch Na2CO3


Câu 21:

Amin nào không cùng bậc với các amin còn lại?

Xem đáp án

Đáp án A.

Đimetylamin


Câu 24:

Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt (III)?

Xem đáp án

Đáp án C.

Dung dịch HNO3 (loãng, dư)


Câu 26:

Thực hiện các thí nghiệm sau

(1) Cho Si vào dung dịch NaOH (dư)

(2) Điện phân dung dịch NaCl dư bằng điện cực trơ, không màng ngăn xốp

(3) Cho khí H2S vào dung dịch chứa FeCl3

(4) Dẫn luồng khí H2 qua ống sứ chứa CuO nung nóng

(5) Cho bột Ni vào dung dịch FeCl3

Số thí nghiệm thu được đơn chất là

Xem đáp án

Đáp án D

(1) Cho Si vào dung dịch NaOH (dư)

(2) Điện phân dung dịch NaCl dư bằng điện cực trơ, không màng ngăn xốp

(3) Cho khí H2S vào dung dịch chứa FeCl3

(4) Dẫn luồng khí H2 qua ống sứ chứa CuO nung nóng


Câu 28:

Cho các phát biểu sau:

(1) Nguyên nhân ngộ độc khi sưởi ấm bằng than trong phòng kín chủ yếu do khí CO2

(2) Trong các mặt nạ chống độc người ta thường cho bột than hoạt tính

(3) Urê là loại phân đạm tốt nhất có công thức là (NH2)2CO

(4) Thuốc nổ đen (người Trung Quốc tìm ra) là hỗn hợp: KNO3 + S + C

(5) Tinh thể Al2O3 có lẫn tạp chất Fe2+, Fe3+ và Ti4+ ta có đá saphia dùng làm đồ trang sức

Số phát biểu đúng

Xem đáp án

Đáp án D

(2) Trong các mặt nạ chống độc người ta thường cho bột than hoạt tính

(3) Urê là loại phân đạm tốt nhất có công thức là (NH2)2CO

(4) Thuốc nổ đen (người Trung Quốc tìm ra) là hỗn hợp: KNO3 + S + C

(5) Tinh thể Al2O3 có lẫn tạp chất Fe2+, Fe3+ và Ti4+ ta có đá saphia dùng làm đồ trang sức


Câu 31:

Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm 2 ml etyl axetat, sau đó thêm vào ống thứ nhất 1 ml dung dịch H2SO4 20% và ống thứ hai 1 ml dung dịch NaOH 30% dư. Sau đó lắc đều cả 2 ống nghiệm, lắp ống sinh hàn đồng thời đun cách thuỷ trong khoảng 5 phút. Hiện tượng trong 2 ống nghiệm là

Xem đáp án

Đáp án A.

Chất lỏng trong ống thứ hai trở thành đồng nhất


Câu 33:

Cho chuỗi phản ứng: C2H6O → XY +CH3OHZ.

Công thức cấu tạo của X, Z lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án C.

CH3CHO, CH3COOCH3


Bắt đầu thi ngay